Utveckling av Saltsjöbaden centrum

Fastighetsägaren till Saltsjöbaden Centrum, NREP, äger marken och fastigheterna inom den vita linjen och är det område som ingår i detaljplanearbetet. NREP äger även det fd posthuset men det ingår inte i detta utvecklingsarbete.


Syftet med detta utvecklingsprojektet är ta fram en detaljplan, så att centrum kan utvecklas med bättre och mer effektiva ytor för handel och service samt nya bostäder. Just nu jobbar NREP tillsammans med Nacka kommun med att ta fram en ny detaljplan för området.

Politiken har en inriktning på cirka 30 000 kvm yta till bostäder och handel vilket motsvara ganska exakt samma yta för handel som centrumet har idag samt ungefär 350–400 lägenheter.

NREPs plan är ett ny mötesplats med ett centrum som består av några fastigheter så det blir ett mixat inne- och utecentrum. Lägenheterna ska ligga ovanpå centrumet och så blir det parkering i garage.

Vill du veta mer om status och handlingar, följ projektet på Nacka kommuns hemsida, se länk.