Planera ditt besök i Saltsjöbaden Centrum

Centrum är öppet som vanligt, dock har några få butiker avvikande öppettider. Vi måste alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning. Använd vår besöksbarometer för att på bästa sätt planera ditt besök hos oss.

Om du vill ha större möjlighet att kunna utföra dina ärenden när det är färre besökare i centrum är det att rekommendera att handla tidigt på morgonen, förmiddagar – eller tidig eftermiddag. Fredagar, lördagar och sena eftermiddagar är det flest besökare i centrum.

Maxantal i butikerna

Sedan den 10 januari 2020 ska samtliga verksamheter i centrum redovisa maxantal för hur många som får vistas i butiken. Detta ska finnas tydligt anslaget innan du går in i butiken. Räkna med 1 kund per 10 kvm. Vänligen respektera maxantalet genom att komma tillbaka senare eller vänta utanför butiken på ett säkert sätt.

I restauranger gäller ett maxantal om 4 personer/sällskap. Vänligen ring restaurangen innan för Take Away och följ anvisningar för avstängda bord. För café och restaurang som utgör en del av en centrumet och som inte kan nås genom egna entréer gäller 1 person/ sällskap. Människor som behöver stöd och föräldrar med barn är undantag.

Fastighetsägarens åtgärder

 • Vi har sedan tidigare ställt in samtliga event och utökat städningen och desinfektion i centrum, detta fortsätter vi givetvis med framöver.
 • Vi uppmanar via skyltning och information på digitala skärmar att hålla avstånd till andra besökare.
 • Handdesinfektionsstationer finns utplacerade runt om i centrum.
 • Bänkar och sittplatser i gemensamma utrymmen kommer begränsas. Vänligen respektera avspärrningar och håll avstånd

Vad kan du som besöker centrum tänka på

För att hjälpas åt med att begränsa smittspridningen vill vi påminna om ett par saker som är viktiga för dig som besöker centrum att tänka på – innan och under ditt besök hos oss:

 • Handla ensam och en från varje hushåll
 • Vänligen respektera maxantalet i butiker och hänvisningar angående kösystem
 • Stanna hemma om du har minsta symptom – även om du bara tror att det rör sig om en liten förkylning
 • Tvätta händerna och var noga med handhygienen
 • Använd gärna våra handdesinfektionsstationer som finns utplacerade runt om i centrum
 • Planera dina inköp så du inte behöver besöka centrum mer än nödvändigt
 • Visa omtanke och håll avstånd
 • Håll till höger när du går in genom entrén och vänta så de som är inne i centrum kan gå ut innan du går in
 • Ring butiken eller restaurangen innan ditt besök för att undvika att trängsel uppstår till exempel i samband med Take Away

Texten och tabellen uppdateras löpande. Senast uppdaterad: 2021-03-22.

Scroll to Top